مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه‎ای

مدل قیمت‎گذاری دارایی های سرمایه‎ای برای توضیح چگونگی قیمت گذاری ریسک اوراق بهادار در بازار، ایجاد شده است. در حقیقت مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه‎ای (CAPM )، توسعه داده شده تئوری پرتفولیوی مدرن (MPT )  مارکوویتس است .
براساس مدل CAPM ارتباط بین ریسک و بازده به صورت خطی است. این مدل چارچوبی فراهم می‎آورد که با استفاده از آن می‎توان ریسک سیستماتیک هر یک از دارایی‎ها و ریسک سیستماتیک پرتفولیوهایی را که به خوبی متنوع شده‎اند، محاسبه کرد. بر طبق این مدل، بازده مورد انتظار هر دارایی عبارت است از نرخ بازده بدون ریسک به علاوه صرف ریسک:


( پاداش یا صرف ریسک )* بتا + نرخ بازده بدون ریسک  = بازده مورد انتظار دارایی مورد نظر

i = 1 , 2 , … , Nکه RM بازده مورد انتظار بازار، iβ بتای بازار برای داراییi و RF نرخ بازده بدون ریسک است.

بتا: معیاری برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک
مطابق شکل، ریسک غیرسیستماتیک را می‎توان با ایجاد پرتفولیو به طورکامل از بین برد بنابراین ریسک غیرسیستماتیک قابل اجتناب است اما ریسک سیستماتیک به علت فراگیر بودن در سطح بازار، قابل حذف نیست. ریسک سیستماتیک آن مقدار از تغییرپذیری بازده یک دارایی است که به وسیله حرکات و تغییرات بازار تعیین می‎شود. به عبارت دیگر ریسک سیستماتیک حرکات همزمان  بازده دارایی با بازده شاخص بازار است که به آن عامل بازار یا بتا گویند .
بتا رابطه بین بازده سهام و بازده شاخص بازار  را توصیف می‎کند. اگر بتا یک باشد یعنی یک درصد تغییر در شاخص بازار به یک درصد تغییر در قیمت سهام منجر می‎شود و اگر بتا صفر باشد یعنی قیمت سهام هیچ ارتباطی  با شاخص بازار ندارد. بتا، شاخصی برای ریسک سیستماتیک است و ریسک سیستماتیک را که نمی‎توان با تنوع بخشی از بین برد، اندازه‎گیری می‎کند.

پرتفولیو چیست؟
از آنجا که می توان بعضی از ریسک ها (ریسک غیرسیستماتیک) را با استفاده از پرتفولیو کاهش داد، بهتر است به تشکیل پرتفولیو بپردازیم. هدف از تشکیل پرتفولیو حداکثر کردن بازده و به حداقل رساندن ریسک است. پرتفولیو یک سبد سرمایه‎گذاری یا دارایی‎هایی است که توسط یک شرکت یا یک سرمایه گذار نگهداری می‎شود. یک سرمایه‎گذار خبره  نه تنها پرتفولیویش را برنامه‎ریزی می‎کند (براساس وضعیت ریسک و بازده هر سهم) بلکه آن را برای کسب بالاترین بازده برای سطح مشخصی از ریسک، به خوبی مدیریت می‎کند.

مدل هری مارکوویتس
هری مارکووتیس به دلیل معرفی مفهوم اندازه‎گیری ریسک و کاربرد آن در انتخاب پرتفولیوها معروف است. وی با این عقیده که به طور متوسط بسیاری از سرمایه‎گذاران ریسک گریزند، کارش را برای حداکثر کردن بازده مورد انتظار با حداقل ریسک آغاز کرد. مدل مارکوویتس یک مدل نظری برای تحلیل ریسک و بازده و روابط بین آنهاست. وی از تحلیل آماری  برای اندازه‎گیری ریسک  استفاده کرد. مدل وی سرانجام به مفهوم پرتفولیوهای کارا  منجر شد. یک پرتفولیوی کارا پرتفولیویی است که برای یک سطح مشخص از ریسک، بالاترین بازده را دارد یا برای یک سطح مشخص از بازده ، حداقل ریسک را.

/ 1 نظر / 153 بازدید
سعید

سلام دستتون درد نکنه .یک خواهش هم داشتم کتابی می تونید معرفی کنید که در مورد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای توضیح کامل بده .ممنون موفق باشید[خجالت]