مزایا و معایب مصاحبه و پرسشنامه

پرسشنامه حضوری
مزایا :
1- برقراری روابط صمیمانه با پاسخ دهندگان به هنگام معرفی پژوهش
2- انجام راهنمایی مورد نیاز پاسخ دهنده در هر مرحله
3- گردآوری پرسشنامه ها بلافاصله پس از تکمیل
(منبع: شیرازی و صائبی ، 1381 )
4- تعداد برگشتی ها زیاد می شود
5- در مواردی که واحد های سازمانی به یکدیگر نزدیک بوده و امکان جمع آوری افراد در یک محل زیاد باشد روش مفیدی است .
معایب :
عیب این روش در پر هزینه بودن آن است بخصوص در مواردی که آزمودنی ها در منطقه وسیع جغرافیایی پراکنده باشد .


پرسشنامه پستی یا الکترونیک
مزیت اسن روش این است که به علت عدم نیاز به تلفن و یا مراجعه شخصی به خصوصدر موارد پراکنده بودن آزمودنی ها در منطقه وسیع جغرافیایی ساده و ارزان است .
عیب این روش در کم بودن نرخ بازگشت پرسشنامه است که در نتیجه احتمال خطا را افزایش می‌دهد
(منبع: ظهوری ، 1378 )


مزایای مصاحبه :
1-از نظر ایجاد رابطه متقابل کلامی بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده منحصر به فرد است .
2-مهمترین مزیت مصاحبه قابلیت انعطاف پذیری زیاد آن است .
3-امکان دریافت بازخورد سریع و صریح را داراست .
4-در مورد افراد بیسواد ، کودکان‌ ، بیماران روانی و افرادی که تمایل به نوشتن ندارند مناسب است.
5-می توان با ایجاد رابطة عاطفی و ایجاد انگیزه های مناسب اطلاعات محرمانه و ارزشمندی را بدست آورد .
6-پرسش شونده سوال را بهتر درک می کند و پاسخ های بهتری می دهد .

معایب مصاحبه :
1-نیاز به صرف وقت و هزینه زیاد دارد .
2-محدود شدن تعمیم نتایج بخاطر کم بودن آزمودنی ها .
3-نیاز به افراد ماهر و مجرب .
4-مشکل بودن استخراج ، سازماندهی و تلخیص و طبقه بندی داده ها به خصوص در مصاحبه‌ آزاد
5-کم شدن اعتبار مقیاس و شاخص اندازه گیری ، به دلیل کم شدن همسانی سوالات .
6-در مورد پراکندگی زیاد جغرافیایی مشکل می شود (منبع: ظهوری 1378)
7-نسبت به پرسشنامه مخصوصاً بی نام اطلاعات کمتری بدست می آید (منبع: نبوی ، 1371)
8-توانایی استاندارد نمودن مصاحبه نسبت به پرسشنامه ضعیف تر است (منبع: فرشاد گهر و شهیدی ، 1381)

/ 0 نظر / 1244 بازدید