مدیریت منابع انسانی

اهداف مدیریت منابع انسانی
اهداف اساسی مدیریت منابع انسانی حصول نتایج مطلوب از تلاش‌های جمعی کارکنان سازمان است که می‌توان به صورت زیر آن را بیان نمود:
•تأمین نیروی انسانی با حداقل هزینه
•پرورش و توسعه استعدادها و مهارت‌های افراد
•حفظ و نگهداری نیروهای لایق و ایجاد روابط مطلوب بین آنان
•تأمین احتیاجات مادی و معنوی و جلب رضایت پرسنل بطوری که همسویی لازم بین اهداف شخصی آنها، و هدف‌های سازمان ایجاد گردد.

وظایف مدیریت منابع انسانی
همانطور که در تعاریف مدیریت منابع انسانی آمد وظایف کلی عبارتند از: جذب، توسعه ایجاد انگیزش و نگهداشت. اما این وظایف را می‌توان به حوزه‌های فعالیت زیر دسته‌بندی کرد:
1-سازماندهی
•طراحی سازمان
•طراحی شغل
•تجزیه و تحلیل شغل
•طبقه‌بندی مشاغل
2-جذب منابع انسانی
•برنامه‌ریزی
•کارمندیابی
•انتخاب
•استخدام
3-توسعه و منابع انسانی
•مدیریت عملکرد
•آموزش
4-مدیریت پاداش
•حقوق و دستمزد
•ارزشیابی مشاغل
•پاداش
•مزایا
5-روابط کارکنان
•روابط صنعتی
•مشارکت
•ارتباطات
6-بهداشت، ایمنی و رفاه
•بهداشت و ایمنی
•رفاه
7-امور اداری استخدام و کارکنان
•چارچوب قانونی و مقررات دولتی
•رویه‌ها و اقدامات استخدام
•سیستم اطلاعاتی منابع انسانی

عوامل مؤثر بر مدیریت منابع انسانی
عوامل بیرونی
•قوانین و مقررات
•بازار نیروی کار
•فرهنگ جامعه
•سهامداران
•رقابت
•مشتریان
•فناوری
عوامل درونی
•اهداف اساسی یا رسالت سازمان
•خط‌مشی‌ها
•جو و فرهنگ سازمانی

منبع: سایت رشد (http://daneshnameh.roshd.ir)

/ 1 نظر / 16 بازدید
negar

دوست عزیز سلام من می خواهم راجع به منابع انسانی و بررسی و اندازه گیری عوامل مخاطره آمیز در خصوص منابع انسانی و بهره وری آن گزارشی تهیه کنم. شما کتاب یا مقاله ای که شاخص های کمی این محاسبات را پیشنهاد کرده باشد سراغ دارید؟