تفاوتهای گروه و تیم

گروه کاری، متشکل از افرادی است که برای رسیدن به هدفی مشترک گردهم می آیند. در مقابل تیم کاری، متشکل از افرادی با مهارت ها و تجربیات مکمل یکدیگر است که برای رسیدن به هدف و منظوری مشترک، با یکدیگر کار می کنند و برای رسیدن به رسالت و ماموریت اصلی تیم، به یکدیگر تکیه می کنند. یک تیم صرفاً متشکل از افرادی نیست که برای رسیدن به هدف و منظور مشترک با یکدیگر کار می کنند بلکه تیم واقعی، متشکل از افرادی با مهارتها، دانش و تجربیات گوناگون است که متکی به یکدیگر بوده و دارای تعهدی دستجمعی در زمینه رسیدن به اهداف تیم هستند. درجه اعتماد، اطمینان، تعهد، انسجام و هماهنگی یک تیم بیشتر از یک گروه است.

با توجه به مطالب یاد شده تفاوت های موجود بین تیم و گروه را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
١- در یک گروه کاری، ارتباطات میان اعضای گروه بسیار اندک و ناچیز است، در حالیکه در یک تیم کاری، ارتباطات میان اعضای تیم بسیار زیاد و گسترده بوده و فرصتهای زیادی برای جر و بحث و گفتگو وجود دارد.
٢- در یک گروه کاری، هیچ گونه حمایت و پیشنهادی از سوی افراد گروه به هریک از اعضاء نمی شود، در حالیکه در یک تیم کاری، حمایت های زیادی از سوی تمامی اعضاء در مورد تک تک آنها صورت می گیرد.
٣- یک گروه کاری، معمولاً دارای آرمانی مشترک (بینش) نیستند و هریک از اعضای گروه ممکن است با انگیزه و دلایل مختلفی به گروه پیوسته باشد. در حالیکه اعضای یک تیم کاری، دارای آرمانی مشترک بوده و تمامی اعضاء به آن ایمان و اعتقاد دارند.
4- در یک گروه کاری، معمولاً بعضی از اعضای گروه با یکدیگر باندبازی می کنند و داد و ستدهای خصوصی را در داخل گروه کاری به وجود می آورند، در حالیکه در یک تیم کاری، اعضاء با مهارت های کاری، دانش و تجربیات مختلف فنی، به آسانی با هم ترکیب و انسجام می یابند.
۵- در یک گروه کاری، ممکن است خاصیت هم افزایی منفی (سینرژی منفی) رخ دهد و حاصل کار اعضای گروه کمتر از حاصل جمع کار تک تک آنها شود، در حالیکه در یک تیم کاری، خاصیت هم افزایی مثبت (سینرژی مثبت) به وجود می آید و حاصل کار اعضای تیم بیشتر از حاصل جمع کار تک تک آنهاست.
۶- در یک گروه کاری معمولاً افراد یا اعضای گروه تلاش می کنند تا هویت و ماهیت خود را پنهان کنند، در حالیکه اعضای یک تیم تلاش می کنند تا هویت و ماهیت تیم را کشف و آشکار سازند.
7- در یک گروه کاری، اعضاء نسبت به انگیزه های همکاران خود هیچ گونه اعتمادی ندارند، زیرا نقش همکاران خود را به درستی درک نکرده اند، در حالیکه اعضای یک تیم کاری در جوی دوستانه و سرشار از اعتماد و اطمینان با یکدیگر کار می کنند و برای بیان آزادانه ایده ها، عقاید، احساسات و نقطه نظرات متفاوت خود، مورد تشویق قرار می گیرند.
٨- در یک گروه کاری، اعضاء از پذیرش و قبول افراد تازه وارد صرفنظر می کنند، زیرا می خواهند راه و روش گذشته خود را ادامه دهند و تاکید بیشتری بر تطابق و سازگاری اعضاء دارند، در حالیکه در یک تیم کاری به اعضای تازه وارد خوشامد گفته می شود و برای پربارتر کردن و رسیدن به نتایج بهتر از آنها استقبال می شود.
٩- در یک گروه کاری، به جای اینکه از آنها خواسته شود که تعیین کنند چه روشی بهترین رویکرد است و نیز به پیشنهادهای آنها بها داده شود، به تک تک اعضاء گفته می شود که چه کاری را بایستی انجام دهند، در حالیکه اعضای تیم از طریق به کارگیری هوش، دانش و مهارت منحصر به فرد خود، برای تعیین اهداف تیم مشارکت می کنند.
١٠- در یک گروه کاری، اعضاء فکر می کنند که تنها برای مقاصد اداری با یکدیگر کار می کنند . آنها به طور غیروابسته با یکدیگر کار می کنند و گاهی اوقات اهداف متفاوتی دارند، در حالیکه اعضای تیم کاری می دانند که به یکدیگر وابستگی متقابل دارند و باور دارند که اهداف شخصی و اهداف تیمی توسط حمایت دوجانبه، بهتر قابل دسترسی هستند.
١١- در یک گروه کاری، اعضا بیشتر بر خودشان متمرکز هستند زیرا به اندازه کافی در برنامه ریزی اهداف واحد خود درگیر نمی شوند. در حالیکه اعضای تیم کاری نسبت به کار واحد خود احساس مالکیت دارند، زیرا تمامی آنها نسبت به اهدافی که به کمک خودشان تعیین شده است، متعهد هستند.
١٢- دریک گروه کاری، تمامی اعضاء در فرآیند تصمیم گیری مشارکت ندارند. در یک گروه، تطابق سازی و همرنگ شدن با جماعت اهمیت بیشتری در مقایسه با کسب نتایج مثبت دارد، در حالیکه اعضای تیم کاری، در فرآیند تصمیم گیری مشارکت کرده و دستیابی به نتایج مثبت و نه لزوماً تطابق و سازگاری، از اهمیت بالایی برخوردار است.

/ 0 نظر / 15 بازدید