چالشهای مدیران در قرن 21

رقابت جهانی، فن آوری جدید، تغییر ساختار جمعیت دگرگونی ارزشهای اجتماعی فقط معدودی از انواع روندهایی هستند که توفیق مدیران را با چالش روبه رو می‌کنند. همه‌ی این چالش ها ماهیت مدیریت روزمره منابع انسانی را تغییر می‌دهد. مدیر مطلع امروزی به خوبی آماده است که نه تنها تحت این چالش‌ها کار کند بلکه برای فشارهایی نظیر حقوق کارکنان، امنیت شغلی،  فرصت برابری در استخدام، درآمد برابر و... نیز پاسخ مناسبی را پیدا نماید. (1)

در پرسمانی از 769 تن از مدیران ارشد اجرایی در 40 کشور جهان در رابطه با چالشهای پیش روی آنها، این مدیران در میان 121 چالش مختلف، کیفیت مدیریت اجرایی را به عنوان نخستین چالش خود دانسته­اند و پس از آن از رشد پایدار و استوار، تداوم اجرای راهبرد سازمانی به وسیله مدیریت عالی سازمانها، رشد سود، و یافتن مدیران واجد شرایط به عنوان چالشهای بعدی نام برده اند.

همچنین در پرسمان از مدیران ارشد اجرایی در آسیا، این مدیران یافتن مدیران واجد شرایط را به عنوان نخستین چالش خود شناخته اند در حالی که مدیران ارشد اجرایی در اروپا و امریکا آن را ششمین چالش خود می دانند.

در این پرسمان که در سه ماهه نخست سال 1386 انجام شده است از مدیران ارشد اجرایی درخواست شده بود تا چالشهای پیش روی خود در 6 تا 12 ماه آینده را رتبه بندی کنند. (2)

(1) عبدالاحد شیخ - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد علی‌آباد کتول
(2) فصلنامه تحلیلی پژوهشی حسابرس

 

/ 0 نظر / 232 بازدید