ارزش دارایی

1- انواع ارزش دارایی : ارزش دفتری؛ جایگزینی؛ با فرض انحلال؛ بازاری؛ اسمی؛ واقعی

2- تعریف هرکدام از انواع ارزش دارایی:
2-1– ارزش دفتری: یک مفهوم حسابداری است. برای یک دارایی فیزیکی ارزش دفتری عبارت است از قیمت تمام شده دارایی منهای استهلاک انباشته. برای سهام ارزش دفتری عبارت است از ارزش دفتری دارایی ها منهای ارزش دفتری بدهی ها تقسیم بر تعداد سهام عادی.
2-2- ارزش جایگزینی: ارزشی که برای تصاحب یک دارایی مشابه پرداخت شود.
2-3- ارزش با فرض انحلال: اگر شرکت منحل شود و دارایی های آن نقد شود چه مقدار ارزش ایجاد می کند.
2-4- ارزش بازاری: عبارت است از ارزش معاملاتی دارایی کهع بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود.
2-5- ارزش اسمی: ارزشی است که روی دارایی نوشته شده است و در دفاتر با این ارزش ثبت می شود.
2-6- ارزش واقعی : ارزش فعلی جریانات نقدی ( عایدات ) حاصل از دارایی با استفاده از بازده مناسب با ریسک به عنوان نرخ تنزیل .ارزش حقیقی یک دارایی به این شکل محاسبه می شود و به آن ارزش ذاتی نیز می گویند.

3- تصمیم درمورد خرید یا فروش اوراق بهادار بر اساس ارزش ذاتی و مقایسه آن با ارزش بازاری به شکل زیر صورت می گیرد.
تصمیم به خرید <- بازده مورد انتظار < بازده واقعی <- ارزش بازاری زیر ارزش واقعی است <- ارزش بازاری < ارزش ذاتی
تصمیم به خرید <- بازده مورد انتظار = بازده واقعی ارزش بازاری برابر ارزش واقعی است ارزش بازاری = ارزش ذاتی
تصمیم به عدم <- بازه مورد انتظار > بازده واقعی <- ارزش بازاری بالاتر از ارزش واقعی است <- ارزش بازاری > ارزش ذاتی

منبع: جزوه آموزشی دانشگاه فارابی

/ 0 نظر / 176 بازدید