دخالت مدیر خط در توسعه منابع انسانی

عنوان مقاله: دخالت مدیر خط در توسعه منابع انسانی

ترجمه: حسن گودرزی پور (Hassan Goodarzi Pour)
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی دانشگاه فارابی

چکیده
مدل های فعلی توسعه منابع انسانی (HRD ) نشان می دهد که انتظارات از مدیر خط در نقش توسعه منابع انسانی با تلاش سازمان ها برای ایجاد توسعه منابع انسانی تابع یادگیرنده و استراتژیک دستخوش دگرگونی شده است. در این زمینه مدیران خط به طور فزاینده ای برای توسعه منابع انسانی مسئول و پاسخگو هستند. بنابراین ، این مقاله به بررسی موضوعات و مفاهیم ، مربوط به نقش مدیران خط در توسعه منابع انسانی می پردازد. همچنین به دنبال کشف نقش های جاری تکاملی مدیران خط در نهادهای دولتی لیتوانیایی و به تعریف مفاهیم و بحث در خصوص عوامل مهار دخالت بیشتر آنها در HRD خواهد بود. نتایج پژوهشی نشان داد که مدیران خط در نهادهای دولتی لیتوانی تصوری از مسئولیت در HRD ندارند. این تایید می کند که تحقق این نقش، یا به دلیل ظرفیت کار آنها و یا عدم مهارت و سنت مدیریت در این حوزه دشوار است. و نیز به این نتیجه رسیدند که برای اینکه مطمئن شویم که مدیران خط و متخصصان HRD قادر به اجرای نقش های جدید خود هستند، سرمایه گذاری های قابل توجهی در توسعه ظرفیت مدیران خط و متخصصین HRD مورد نیاز است.

لینک مستقیم دانلود کامل مقاله

/ 0 نظر / 16 بازدید