مدیریت استرس زا

منظور از مدیریت استرس زا، مدیر یا مدیریتی است که به اشکال و طرق گوناگون در زیر دستانش دلهره و تشویش می آفریند. در بحث مدیریت سازمانی، شاهد افرادی هستیم که به عنوان مدیر می بایست وظایف تعریف شده مدیریت همچون هماهنگی و کنترل و هدایت و رهبری را داشته باشند و طبیعتا یکی از وظایف اصلی آن ها مقابله با بحران های موجود سازمان و کنترل فشار استرس ها و کاهش آن بر روی بدنه سازمان و کارکنان می باشد. اما بعضی در این میان به عکس عمل می کنند !
مشاهده شده گاهی مدیران به جای آنکه در سازمان مدیریت استرس و مقابله با بحران داشته باشند، "مدیریت استرس زا" دارند، بدین معنی که در صورتی که حتی سازمان درگیر بحران جدی نشده باشد نوعی رفتار و برخورد می کنند که بدنه سازمان گمان می برد با بحرانی روبه رو شده است و حالت آماده باش به خود می گیرد و روال سازمان از وضعیت طبیعی خارج شده و برای مقابله با بحران سازماندهی می شود. از سوی دیگر، در هنگام بروز بحران واقعی، این سبک مدیریت به جای آنکه سعی در کاهش آثار روانی نامطلوب آن داشته باشد، آن را بسیار شدیدتر جلوه می دهد و این سبک مدیریت استرس زا می تواند به نتایج نامطلوب در حل بحران و روال کارها منجر شود.

منابع: محمدرضا شمشیرگر ، shamshirgar.persianblog.ir/post/385 ؛ فرزانه شادان پور، ilisa.blogfa.com

/ 0 نظر / 19 بازدید