طرح کاراد

دلایل مطرح شدن طرح کاراد
مطالعه و بررسی در زمینه اقدامات به عمل آمده در رابطه با موضوع کارآفرینی در کشورهای مختلف بیانگر این است که دانشگاهها در زمینه های آموزشی و پژوهشی بیش قدم بوده اند لذا در ایران نیز چنین رسالتی برای دانشگاهها متصور است. علاوه بر آن سیستم نظام آموزشی کشور ما به ویژه در بخش آموزش عالی با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای بخش دولتی شکل گرفته است این مسئله موجب گردیده که فارغ التحصیلان بدون توجه و قصد به کار گیری آموخته ها و نیز قوه خلاقیت و ابتکار خود را در راستای شروع کاری نوع و ارائه محصول و یا خدمتی جدید صرفا به دنبال یافتن موقعیتهای شغلی وارد بازار کار نیروی انسانی شوند. این در حالی است که در شرایط فعلی کشور ما جذب نیروی انسانی آماده به کار تقریبا متوقف شده است و بخش خصوصی نیز توان جذب فارغ التحصیلان آماده به کار را ندارد. با توجه به این که یکی از پیامدهای مثبت پدیده کار آفرینی اشتغال مولد می باشد، طرح کاراد با هدف رفع معضل فعلی کشور در زمینه بیکاری و نیز بهره مند شدن از سایر پیامدهای کارآفرینی همانند بروز خلاقیتها، تولید ثروت، ایجاد تولید و به کار گیری فناوری، رشد اعتماد به نفس در بین دانشگاهیان و فارغ التحصیلان و جلوگیری از مهاجرت نخبگان ارائه شده است.

اهداف طرح کاراد
به طور خلاصه اهداف طرح کاراد به شرح زیر می باشد:
ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقاء شناخت دانشگاهی نسبت به کارآفرینی کارآفرینان و نقش آنان در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و رفاه.
ترغیب و جذب جامعه دانشگاهی به دوره های آموزشی کارآفرینی.
گسترش تحقیقات تفصیلی در خصوص کارآفرینان پروژه های کارآفرینی محیط و فضای کارآفرینان
و سایر زمینه های مرتبط با توجه به شرایط و مقتضیان ایران.

سیاستهای اجرایی طرح کاراد:
چنان چه ذکر شد در زمینه کارآفرینی و مسائل مربوط به آن تا قبل از سال 79 و واگذاری، پیگیری و اجرای طرح کاراد به سازمان سنجش آموزش کشور تجربه قابل استقاده در کشور وجود نداشت. لذا در ابتدای کار کمیته اولیه با حضور مسئولان و کارشناسان سازمان و چند نفر اساتید و صاحب نظران آشنا به موضوع تشکیل و راهکارهای مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مهمترین تصمیمی که کمیته مذکور گرفت اقدام به سازماندهی اجرای طرح در سطح وزارت علوم سازمان و دانشگاهها بود. در این راستا آئین نامه ای تدوین و پس از بررسی های لازم و اعمال نظر اساتید دانشگاهها و صاحبنظران و تصویب وزیر علوم و تحقیقات فناوری در خرداد ماه سال 1381 به کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شد. در آئین نامه مورد نظر ضمن ارائه تاریخ ، اهداف و برنامه های طرح، اجرای آن در زمینه های ترویجی ، پژوهشی و آموزشی پیش بینی و ساختار آن تعیین شد.

منبع: انجمنهای تخصصی سایت تبیان

/ 0 نظر / 54 بازدید