استراتژی تبدیل تهدید به فرصت

تبدیل تهدید به فرصت

فرصت و تهدید مفاهیم، شرایط و موقعیت هایی نسبی هستند. یک فرصت برای یک سازمان در زمان حال، ممکن است در آینده برای آن سازمان تهدید باشد. یک فرصت / تهدید برای بخشی از سازمان ممکن است تهدید / فرصت برای بخش دیگری از سازمان باشد. یک فرصت / تهدید ممکن است همزمان تهدید / فرصت هم برای سازمان باشد. اینکه یک پدیده یا اتفاق برای سازمان فرصت یا تهدید باشد بستگی به فرد تحلیل کننده، موقعیت او، طرز تلقی او از سازمان و رویکرد استراتژیک او از سازمان دارد.

/ 1 نظر / 70 بازدید
نجوا

ممنون خیلی خوب بود مرسی