موانع خلاقیت فردی

موانع خلاقیت را می توان به سه دسته تقسیم کرد : 1- موانع فردی 2- موانع اجتماعی 3- موانع سازمانی
موانع فردی خلاقیت : نداشتن اعتماد به نفس و ترس از انتقاد و شکست ، تمایل به همگونی و عدم تمرکز ذهنی از مهم ترین آن می باشد به طور کلی موانع فردی خلاقیت شامل موارد ذیل می باشد :
1-عدم اعتماد به نفس
2-دلسرد شدن
3-تاکید بر عادت های پیشین
4-محافظه کاری
5-وابستگی و جمود فکری
6-عدم تمرکز ذهنی
7-عدم استفاده از طرفین مغز
8-مقاوم نبودن
9-کمرویی
10-عدم انعطاف پذیری

منبع مناسبی درخصوص خلاقیت و موانع آن: http://www.zibaweb.com/khalaghiat1.htm

/ 0 نظر / 65 بازدید