زنجیره ارزش (Value Cahin)

مدل زنجیره ارزش (Value chain) مایکل پورتر (Michael porter) کمک می کند تا بتوان تحلیل دقیقتری از سازمانها و شرکتهایی که توان ایجاد ارزش و مزیت رقابتی دارند داشت.
زنجیره ارزش مجموعه‌ عملیاتی است که در یک صنعت به صورت زنجیر وار انجام می گیرد تا به خلق ارزش منجر شود. محصولات درطول زمان حلقه های این زنجیره عبور می کنند و در هر حلقه ارزشی به محصول نهایی افزوده می شود. باید دقت کرد تا زنجیره‌ی ارزش با هزینه یابی بر اساس فعالیتها اشتباه نشود.

فعالیتهای یک زنجیزه ارزش

فعالیتهای اصلی (Primary Activities):

•تدارکات داخلی (Inbound Logistic) – شامل دریافت، ذخیره سازی، انبارداری، کنترل، حمل و نقل و برنامه ریزی
•عملیاتها (Operations) – شامل ماشین کاری، بسته بندی، مونتاژ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات، آزمایش محصولات و تمام کارهایی که ورودیها را به خروجی ها تبدیل می کند.
•تدارکات خارجی (Outbound Logistic) – شامل تمام فعالیتهایی که به منظور رساندن محصول آماده به مشتری صورت می پذیرد، انبار کردن، تکمیل سفارش، حمل و نقل، مدیریت توزیع.
•بازاریابی و فروش (Marketing & Sales) – شامل فعالیت هایی که خریدار را وادار به خرید محصول می کند. انتخاب کانال توزیع، تبلیغات، ترفیع، قیمت گذاری، مدیریت خرده فروشی.
•خدمات (Service) – خدماتی که ارزش محصول را برای مشتری افزایش می دهد. مثل پشتیبانی از مشتری، خدمات تعمیر، پاسخگویی تلفنی، قطعات یدکی و ...


 فعالیتهای حمایتی (Support Activities):

•تامین (Procurement) – تامین مواد اولیه، سرویس برای قطعات و ماشین آلات، ساختمان ها و ...
•توسعه ی تکنولوژی (Technology Development) – شامل توسعه ی تکنولوژی به منظور از پشتیبانی از فعالیت های زنجیره ارزش. مثل تحقیق و توسعه، اتوماسیون فرآیندها، طراحی و طراحی مجدد.
•مدیریت منابع انسانی (Human Resource management) – شامل فعالیت های تامین نیروی انسانی، آموزش و ایجاد رشد در آنها، حفظ آنها و پرداخت حقوق و دستمزد آنان .
•زیرساختهای شرکت (Firm Infrastructure) – شامل مدیریت عمومی، حسابداری، مالی، مدیریت کیفیت و ...
 

منابع:

• Farabi Notes (ترجمه)
•حمیدرضا عظیمی ، پایگاه اطلاعرسانی صنعت http://myindustry.ir

/ 2 نظر / 26 بازدید
پایگاه اطلاع رسانی صنعت

از شما سپاسگزار هستیم که با افزودن لینک منبع استفاده شده در پایگاه اطلاع رسانی صنعت، رعایت اخلاق حرفه ای را کرده اید.

حقيقي

مطالبي كه در ساست خود گذاشته ايد،‌ايا در مورد استراتژي سازمانهاي موفق و ناموفق است ؟ اگر اينگونه مي دانيد . مطمئن باشيد كه استادتان بيسواد بوده است . اگر مطلب نداريد كه كسي دنبالتان نگذاشته كه مطالب بي ربط را در زير عناوين ديگر بگذاريد