راههای کاهش استرس در محیط کار

- به کارکنان و احساسات و آرزوهای آنها احترام بگذارید؛
- محیط فیزیکی مناسب فراهم آورید؛
- کار و مسئولیتهای افراد را با قابلیت آنها هماهنگ کنید؛
- انگیزه ها و امنیت و فرصت لازم را برای کارکنان جهت استفاده از مهارت آنها فراهم آورید؛
- نقشها و مسئولیتهای افراد را مشخص و آنها را تشویق به مشارکت در تصمیم گیریها سازید؛
- یک راه ارتباطی برای تقابل اجتماعی بین کارکنان و مدیران ایجاد کنید؛
- اطلاعات و منابع موردنیاز جهت انجام درست کارها، برای پرسنل فراهم سازید؛
- علائم هشدار دهنده ی استرس زا را تشخیص دهید و برای رفع آن اقدام کنید؛
- از صحبت راجع به مواقعی که دچار استرس هستید نترسید؛
- وقتی دچار استرس هستید آرام قدم بزنید، این امر می تواند آرامش و سلامتی شما را باز گرداند؛
- از بردن کارهای اداری به منزل خودداری کنید؛
- سعی کنید متوجه هر گونه تغییر در الگوهای غذایی و نوشیدنی خود باشید؛
- به رؤسا حقیقت را بگویید، از گفتن اتفاقات موجود در دفترتان به مدیر شرکت نهراسید؛
- وقتی فکر کردید که کار زیادی دارید، حداقل یکی از آنها را به دیگری واگذار کنید؛
- از روش زندگی افرادی که استرس ندارند الگو بگیرید؛
- از انجام کار در آخر هفته یا دیر وقت پرهیز کنید.

منبع: عباسعلی عماری ، معاون اجرایی مرکزبهداشت ثامن مشهد ؛ www.mums.ac.ir

/ 0 نظر / 46 بازدید