اصول رابط کاربری در پیاده سازی نرم افزار

باید برای پیاده سازی نرم افزار، به رابط کاربری (یا UI به معنی User Interface) آن توجه ویژه کنید، زیرا کاربر به انبوه هزاران خط کد نویسی شما هیچ کاری ندارد و نتیجه ی آنرا در قالب رابط کاربری مشاهده می کند.

بنابراین باید موارد زیر را بعنوان ابتدایی ترین اصول در پیاده سازی رابط کاربری نرم افزار خود در نظر بگیرید:کنترل مقادیر ورودی توسط کاربر:


نام افراد: باید شامل فقط حروف باشد و شامل اعداد، علامتهای غیر حرفی و... نباشد.

کد ملی: باید شامل فقط اعداد بوده، ده رقم داشته باشد و شامل کاراکترهای غیرعددی و فاصله نباشد.

تاریخ: باید شامل سال(بصورت کامل 4 رقمی) و ماه و روز بوده، و باکس تاریخ قابلیت انتخاب تاریخ از روی تقویم داشته باشد.

اعداد: در صورت امکان و در صورت استفاده ی اعداد بزرگتر از 999، حتما بصورت سه رقم سه رقم جدا شود.

اعداد مالی: حتما بصورت سه رقم سه رقم جدا شود، و در کنار آن واحد مالی مربوطه (ریال، میلیون ریال، تومان،...) نوشته شود.

حداکثر طول ورود اطلاعات: تعیین حداکثر طول ورود اطلاعات (MaxLength) مگر در موارد خاص، بسته به عرف اطلاعات مربوطه و همچنین تحلیل صورت گرفته، برای تمام TextBoxها ضروری است.

اقلام اجباری: باید با ستاره یا دایره ی کوچک قرمز رنگ در کنار قلم مربوطه مشخص باشد.شکل فرمها:


1- آیتمهایی مانند TextBoxو لیبل مربوطه بصورت شکیل و بدون فاصله ی بیش از حد در فرمها قرار بگیرند.

2- دکمه های ثبت فرمها مشخص باشد و کاربر بدون نیاز به آموزش ویژه و یا تخصص خاص باید متوجه شود در هر فرم، دکمه ی ثبت فرم کدام است.

3- جستجو در فرمها می بایست کاملا واضح باشد، و کاربر بدون تخصص خاص بتواند آنرا در فرم پیدا کند و جستجو در اقلام مورد نیاز فرم انجام دهد.

4- فریم بندی هر بخش از فرم می بایست بصورت شکیل، بدون فاصله و جاهای خالی بیش از حد در فریمها و با توجه به دسته بندی منطقی داده ها صورت گیرد. همچنین فریم ها باید دارای عنوان بوده تا کاربر متوجه دسته بندی منطقی گردد.

5- در هر فرم باید از قرار دادن بیش از یک دکمه ی ثبت پرهیز شود.

6- حتی الامکان دکمه ی بازگشت (یا انصراف) بسته به عملکرد فرم در فرم تعبیه شود.

7- حتی الامکان دکمه ای برای خالی کردن اطلاعات وارد شده (Reset) بسته به عملکرد فرم در فرم تعبیه شود.

8- همه فرمها باید عنوان داشته باشد.

9- در هر فرمی باید کاربر بداند در کدام فرم اصلی قرار گرفته و اگر در فرم وابسته است، عنوان فرم پدر را نیز بتواند مشاهده کند.

10- حتی الامکان توضیح برای همه ی اقلام موجود در فرم بصورت بالون (ToolTip) تعبیه گردد.

11- تمام اقلام ورودی غیر متنی (مقداری، مالی، اندازه گیری،...) باید دارای واحد باشد.

12- لیستهای کرکره ای و لیستهای داخل فرمها که تعداد آیتمهای آنها بیش از 30 ردیف باشد، باید دارای جستجو و فیلتر باشد.

13- لیستهای کرکره ای و لیستهای داخل فرمها باید مرتب شده (بر اساس حروف الفبا، و یا مرتب سازی مقتضی نسبت به اطلاعات مربوطه) باشد.پیغامها:


1- پیغامهای درون فرمی، می بایست با رنگ و ظاهر مناسب (و حتی الامکان با آیکون مناسب در کنار پیغام) نمایش داده شود، تا کاربر به راحتی متوجه آن شود.

2- پیغامها به هیچ وجه پیغامهای سیستمی یا برنامه نویسی نباشند، و برای هر کدام از پیامها یا خطاها، پیغام مناسب و قابل فهم برای کاربر عادی جایگزین شود.

3- حتی الامکان پیامها در باکسهای شکیل اعم از Modal ، FancyBox یا Bootstrap Alert (در فرمهای تحت وب) نمایش داده شود.

/ 0 نظر / 48 بازدید